Get Adobe Flash player

Masarykova základní škola Lubenec

Stránky jsou aktualizovány 1 x za měsíc.

Plánované aktivity najdete zde.                 Nabízíme výuku jazyků pro veřejnost. Nové kurzy. Informace zde.

Důležité informace najdete zde.                Doprava do školy více zde.

 

Přehled sešitů pro I. stupeň a pro II. stupeň.

 

Připravuje se nová verze webových stránek školy. K nahlédnutí zde.

 

Branný den v ZŠ LubenecBranný den v ZŠ Lubenec

Krásný den plný zážitků se zástupci Integrovaného záchranného systému a Policie ČR zažily děti lubenecké školy minulý pátek. Na 10stanovištích  plnily témata z oblasti ochrany člověka za mimořádných situací, požární ochrany i poskytování první pomoci v osmi družstvech složených z dětí všech tříd nejen napříč lubeneckou školou, ale i žáků 1. stupně ZŠ a MŠ Chyše, kteří přijali pozvání na naši akci. Zástupci HZS Ústeckého kraje kpt.Bc. Radka Brunclíková a por. Ing. Lukáš Klíma dohlíželi na stanovišti  znalostí hasební techniky a volání  na linku 112, zástupci dopravní policie por. PhDr.Iveta Brabcová a prap. Anna Hasoňová, DiS  prověřovali znalosti žáků z dopravních předpisů a značek a jejich kolegové prap.Bc.Jiří Brehm a prap. Jan Hotový pak předvedli žákům výbavu a výstroj policisty při zásahu. Překonávání překážek a přelaňování zajišťovali členové HZS Podbořany a Žatec, kteří přijeli i s vyprošťovací technikou a plošinou. K vyprošťovací technice se připojil i pan Miroslav Lukáš s odtahovou službou.  Záchranáři Žatec v čele s Ing. Zdeňkou Uďanovou a Bc.Janem Machem,  kroužkem PP z OA a SOŠZaE  Žatec  a zdravotním kroužkem ZŠ Lubenec zajistili stanoviště první pomoci, kde si děti mohly na resuscitačních modelech zkusit záchranu člověka , ošetření zranění, transport zraněného či různou obvazovou techniku. Pan Ing. Milan Urbánek ze Svazarmu Lubenec  a RC MILITARY MODEL z vlastních zdrojů a v rámci své dovolené zajistil stanoviště střelby ze vzduchovky,  předvedl žákům své vojenské dálkově ovládané  modely a nabídl  možnost přijít mezi zdejší modeláře. Modely letadel pak předvedl dětem p. Leifer. 

 

Velkým zážitkem všech bylo setkání se psy Svazu záchranných brigád kynologů Ústeckého kraje v čele s Ing. Helenou Šabatovou. Psi se svými psovody předvedli ukázky záchrany člověka i výcviku a byli odměněni zaslouženým potleskem.  Další disciplíny jako umět zabalit evakuační zavazadlo, uvázat základní druhy uzlů, orientovat se na mapě, prokázat fyzickou zdatnost či řešit mimořádnou událost plnily děti na stanovištích, která si pro ně připravili žáci 9. třídy. A výsledky? I když nejlepší  družstva získala diplom, sladkou odměnu  a drobné předměty věnované  zúčastněnými  hosty, vítězi byly vlastně všechny děti, které se zúčastnily. Zvláštní odměnu pak  ještě získali nejlepší znalci dopravních značek a předpisů  od dopravních policistů.

 

Za opravdu povedený den, za zajímavé zážitky, za trochu poučení, za spoustu inspirace  a za spokojenost  všech zúčastněných dětí  i dospělých bychom chtěli velmi poděkovat všem, kteří se na této smysluplné  akci podíleli, a již nyní se budeme těšit na další společné setkání.  Děkujeme.  

                                             

Za ZŠ Lubenec MUDr. Dana Šašková

 

 

Školní akademie 2016Školní akademie 2016

Školní akademie Masarykovy základní školy v Lubenci se v letošním roce nesla v duchu filmů a stříbrného plátna. Devátá třída tradičně zahájila tancem ve stylu James Bond a Johny English, prvňáci  se přenesli například do filmu Doba ledová, s druháčky nás bavil svět a třeťáci ukázali, že jsou nejen šikovní sportovci, ale také dobří kamarádi. Poté čtvrťáci svedli taneční souboj o to, kdo bude pánem prstenů a páťáci se předvedli jako Rebelové. Šestá třída se proměnila v upíry a sedmáci předvedli ukázky hned z několika filmů, jako například Snowborďáci, Pomáda či Titanic. Osmá třída stylové zatančila jako na plese v Hollywoodu a už se chystalo slavnostní šerpování deváťáků. Program zpestřilo také vystoupení  několika kroužků, které při ZŠ v Lubenci fungují - taneční, pěvecký. Dále zaujalo šamanské bubnování a aerobic i mažoretky z Chýše. Nacpaný kulturní dům v Lubenci zažil dvouhodinovou show, kterou jen tak nezapomene.

 

JM

 

 

 

Protidrogový vlak RevolutionTrainKarlovy VaryProtidrogový vlak RevolutionTrainKarlovy Vary

V rámci MPP žáci ze 7. třídy avybraní žáci z 6. a 8. třídy navštívili protidrogový vlak v Karlových Varech. Žáci se rozdělili do dvou skupin a sledovali v několika rovinách příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti.

 

V interiéru vlaku byli žáci vtaženi do příběhu mladých lidí, kteří začali experimentovat s návykovými látkami. Jednotlivé vagóny simulovaly bar, místo reálné autonehody způsobené požitím drogy, vazební věznici, drogové doupě, nebo třeba výslechovou místnost. Žáci se tak dostali do stejných míst jako hrdinové příběhu, který jim byl promítán, a tím byl i celkový zážitek umocněn.

 

Vybavení vlaku i celý příběh, který byl o skutečných mladých lidech, donutil děti zamyslet se nad hodnotou lidského zdraví a nad hrozbami spojenými s užíváním návykových látek. Celý program trval 90 minut. Na závěr žáci i pedagogové napsali pár slov jako zpětnou vazbu pro týmRevolutionTrain.

 

Všem zúčastněným se tato forma vzdělávání líbila. Po návratu do školy jsme vše ještě jednou zhodnotili a udělali celkové shrnutí závislostí a hrozeb s tím souvisejících.

 

Mgr. Renáta Langová

 

10. jubilejní setkání partnerských škol  Lubenec - Gornsdorf10. jubilejní setkání partnerských škol  Lubenec - Gornsdorf

Jaké bylo….

Ve středu 18. 5. 2016 nás přijeli navštívit žáci ze 3. a 4. třídy  a učitelé z naší partnerské školy v německém městečku Gornsdorf. Družební návštěvě předcházela velká příprava a těšení, neboť  jubilejní 10. partnerské setkání je přeci třeba náležitě oslavit.  Konečně jsme tedy mohli v jídelně školy, kde bylo připraveno malé občerstvení, naše hosty přivítat a po vzájemném pozdravení následovalo bližší seznamování českých a německých žáků přímo ve třídách. Chlapci a děvčata se navzájem poznávali pomocí her a úkolů, při nichž se domlouvali v německém a  anglickém jazyce. Pro dobré porozumění byli připravení pomoci žáci  9. třídy a tlumočnice. Po ubytování hostů a společném obědě startoval bohatý program s řadou překvapení pro všechny zúčastněné děti i jejich učitelky. Jedním z takových bylo například „bubnování“ žáků 7. a 8. třídy, kteří se snažili bubínky přivolat skřítky, kteří nás měli provázet po celé dva společně strávené dny a kteří byli motivem našeho vzájemného přátelského setkání.

Celý článek...

 

Den ZeměDen Země

Jako praotec Čech vystoupil na horu Říp, aby přivedl svůj lid do „země zaslíbené“, vystoupili i žáci naší školy na vrchol, aby si prohlédli krásy naší krajiny – děti z prvního stupně vyšplhaly na Čertovku – nejvyšší horu lounského okresu, a jejich starší spolužáci z druhého stupně se přesunuli vlakem do Záhořic a odtud vystoupali na stolovou horu Vladař, dominantu naše kraje. Cestou pak plnili všichni úkoly týkající se jednotlivých států Evropy, protože letošní školní rok byl zasvěcen tématu Evropa. Jednotlivé třídy si rozdělily státy a připravily úkoly pro ostatní o vybrané zemi. Počasí bylo skvělé, a tak si všichni Den Země užili.

 

J. Michalcová

 

Česko sportuje a my s ním

Žáci prvního stupně Masarykovy základní školy v Lubenci si v letošním školním roce již podruhé vyzkoušeli své sportovní síly během atletického dne v  projektu Sazka Olympijský víceboj.

Celý článek...

 

Lyžařský výcvik žáků Masarykovy základní školy LubenecLyžařský výcvik žáků Masarykovy základní školy Lubenec

 

Od 7. 3. do 11. 3. se výběr žáků ze 7., 8. a 9. třídy zúčastnil lyžařského a snowboardového výcvikového kurzu na Klínovci. Ubytováni byli i s pedagogickým doprovodem v penzionu Lenka a denně, ráno a odpoledne, dojížděli ski busem do ski areálu Klínovec, kde se snažili naučit základy sjezdového nebo snowboardového lyžování.

Celý článek...

 

Mezinárodnímu dni dětí HURÁMezinárodnímu dni dětí HURÁ

Tak začalo sportovní zápolení žáků Masarykovy základní školy v Lubenci. A nebylo ledajaké! Dlouho jsme si lámali hlavu, jak dětem zpestřit jejich svátek a přitom využít pohybu, spolupráce v týmu, zábavy i soutěžení. A tak nás napadlo rozdělit žáky napříč školou, dát dohromady malé i velké a z atletických disciplín udělat tak trochu netradiční soutěže. A pak už šlo vše samo. Postavili jsme 8 družstev ze žáků 1. – 8. třídy a každé družstvo pak „reprezentovalo“  jednu evropskou zemi.  Sportovci po zvolení týmové taktiky postupně získávali společné body ve skoku dalekém, v hodu polenem, ve štafetovém běhu s plyšákem, v prolézání látkovým tunelem a v přenášení vody. Celý princip soutěže spočíval v tom, že body sbíralo celé družstvo a výsledek byl součtem výkonů celého týmu. Jak se říká: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Bylo krásné vidět podporu všech zúčastněných, chuť dosáhnout co nejlepšího výsledku, práci kapitánů týmu, kteří přinášeli karty s výsledky svého družstva zapisovatelům, studování výsledkové tabule, vymýšlení taktiky všech členů i závěrečné burácení vítězů sportovního dne. Jako doplnění atletického zápolení si žáci ještě zahráli vybíjenou, přehazovanou či minikopanou.

 

Děkujeme všem rozhodčím disciplín a žákům 9. třídy, kteří jako každoročně jsou naší velkou technickou oporou a asistují jako zdatní organizátoři u všech soutěží.

 

Co říci závěrem. Jsme šťastni, že na naší škole žáci rádi sportují, získávají dobré  výsledky v přeborech regionu – ať již se jedná o míčové hry (2. místo žáků 1. – 3. třídy v minikopané) nebo v atletických disciplínách Poháru rozhlasu (2. místo starších žáků s postupem do okresního kola). Mezinárodní  vítězství a získání putovního poháru oslavili žáci 3. a 4.  třídy ve fotbalovém utkání s družební školou z Gornsdorfu.

 

Nyní nás čeká závěrečný měsíc školy, získání sportovního vysvědčení za splnění olympijského víceboje  a pak HURÁ na prázdniny. At´jsou plné sportu, pohybu, nevšedních zážitků.

 

Za tým pedagogů ZŠ Lubenec Mgr. Floriánová Věra