Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

Nocovali jsme s Andersenem

Na sedmdesát dětí se přihlásilo k Noci s Andersenem, aby přenocovaly v lubenecké knihovně. Celostátní akci pořádá v Lubenci tradičně Masarykova základní škola a obecní knihovna. Večer jsme jako každý rok zahájili divadelní pohádkou - tentokrát O Budulínkovi - v podání divadelního souboru Kapsa z Andělské Hory. Na tu se přišly podívat i menší děti, které poté odešly s rodiči domů. V osm hodin jsme otevřeli pět čtenářských dílen. Nejmenší děti například poznávaly pomocí hádanek tradiční pohádky, zdobily perníčky z Perníkové chaloupky a volily nejoblíbenější pohádku, starší četly dobrodružné příběhy nebo Čtyřlístky, nejstarší skládaly jako leporelo příběh Robinsona Crusoe. Poté, co si děti navzájem předvedly, co tvořily, začala diskotéka. Vypadalo to, že se malí čtenáři snad nikdy neunaví, ale když jsme je před půlnocí zahnali do pelíšků, ani moc neprotestovali. O půlnoci se zhaslo a začalo čtení na dobrou noc - tentokrát Příhody maxipsa Fíka. Už během prvních stránek většina dětí začala spokojeně oddychovat.

Se svítáním se probouzeli první nocležníci, v sedm hodin pak byla společná snídaně - koblížek a čaj. Poté jsme se posadili znovu do kruhu a každý čtenář se svěřil, co se mu na noci v knihovně nejvíc líbilo. Rozdaly se pamětní listy a lízátka a přišel čas si ještě na závěr zazpívat s kytarou pár písniček z pohádek. V osm hodin už si začali pro malé čtenáře přicházet rodiče. Děti odcházely s úsměvem a všichni byli spokojeni, jak se nám to letos zase pěkně vydařilo. Poděkování patři obecnímu úřadu za podporu, knihovnici Jitce Holé a učitelkám a asistentkám ze školy - Blance Forejtové, Mirce Piačkové, Lence Šponarové, Lucce Procházkové a Veronice Lorencové.

Jana Michalcová