Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

DEN ZEMĚ

Dne 24. dubna 2019 proběhl na Základní škole v Lubenci projekt ke Dni Země.  Žáci 2. stupně se nejprve zúčastnili přednášky o vývoji a výcviku dravců s praktickou ukázkou. Poté každá třída nabrala směr do přírody. Tam bylo úkolem např. pojmenovat flóru kolem sebe, či diskutovat na témata dnes aktuální – kůrovec v ČR, požáry a suchá období v posledních letech apod. Spolužáci si navzájem užili krásný den a v závěru opekli vuřty.  Gurmáni  ,,deváťáci“ si rovnou naložili steaky J .

 

Žáci prvního stupně nejprve vyplnili kratičký ekologický dotazník. Ti nejmenší  ,, přelouskali“ obrázkové čtení a dozvěděli se, co se v lese smí a co ne. Poté 1. – 5. třídu čekala soutěž v podobě   tzv. ,, poznávačky“. Pokusit se pojmenovat a zapsat 15 živých či neživých přírodnin bylo pro většinu dětí nepříliš složité. Po přednášce o dravcích vyšli žáci nižších ročníků do okolí školy a posbírali odpadky. Sami mně chodili říkat, že jsou nadšení z dravců i z přírodovědných úkolů. Bylo na nich znát, že si nevymýšlejí.

Téma ochrany přírody je dnes velmi aktuální. Domnívám se, že pro děti je nezbytné přírodu kolem sebe co nejvíce poznat. Pak se do ní také mohou zamilovat, řádně se o ni starat a chránit ji. Pojďme je v tom my, dospěláci, podporovat. Doma i ve škole.

Planetu jsme nezdědili po předcích. Planetu máme půjčenou od budoucích generací.  Nezapomínejme na to. My všichni.

                                                                                                              Vlasta Dolíhalová, koordinátor EVVO