ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

10. a 11. dubna 2019 se na naší škole konal zápis do první třídy. Budoucí prvňáčky přivítaly paní učitelky1. stupně se staršími žáky a žákyněmi. Ti byli převlečeni za různé pohádkové bytosti. Předškoláci procházeli jednotlivými třídami a předvedli své dovednosti, soustředěnost, pohotovost a zručnost. Jejich úkolem bylo nakreslit obrázek, zapnout knoflík, zavázat kličku, rozstříhat a zpět složit papírové puzzle. Mnozí zazpívali písničku nebo řekli krátkou básničku. Všichni se také proběhli po tělocvičně, zkusili přelézt bednu, zaskákat si na trampolíně nebo přejít lavičku. Za splněné úkoly dostali od paní ředitelky rozhodnutí o přijetí a malé dárky, které vyrobili žáci školy.
Všem 20 budoucím prvňáčkům i jejich rodičům přejeme šťastný start do další životní etapy, naplněné jen radostí a spokojeností.