Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

Přednáška Policie ČR pro žáky 9. třídy

Dne 6. 5. 2019 proběhla přednáška, kterou vedla por. Mgr. Irena Pilařová. Hlavním tématem byla „Šikana“. Žáci se dozvěděli o druzích šikany, o tom, jak se pozná agresor, kdo je oběť šikany, jaké může mít následky a také jak se bránit proti šikaně. V další části byli žáci informováni o lidských právech a právních následcích, že šikana může naplňovat skutkovou podstatu trestných činů, že osoba mladší 15 let není trestně odpovědná, ale soud pro mládež jí může uložit podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže některé z následujících opatření: dohled probačního úředníka, zařazení do výchovného

 

programu anebo ochrannou výchovu, a také že po dosažení 18 let věku jsou osoby plně trestně odpovědné a projednávají se běžným způsobem v trestním řízení. Na závěr se žáci dozvěděli zajímavé informace o kyberšikaně. Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou vychází už ze samotného názvu. Je zřejmé, že se jedná o specifický druh šikany. Agresor kyberšikany má jiné nástroje na ubližování. Specifika virtuální reality mění charakter procesu šikanování a to i v rolích agresora a oběti. Šikanování se děje prostřednictvím moderních komunikačních technologií – přes telefon, internet, instant messaging apod. Žáci se dozvěděli, jaké jsou formy kyberšikany – může se jednat o publikaci záznamu – videa, zvuku, online komunikace (jedná se o zveřejnění a záznam vizuálního či textového obsahu (nahrávka kamerou či telefonem…), který zesměšňuje oběť, narušuje soukromí oběti nebo obsahuje akt páchané šikany či násilí na oběti, falšování identity - sem spadají falešné blogy, profily na sociálních serverech, různé ztrapňování, ukradení identity, ponižování a pomlouvání, provokování a napadání uživatelů v online komunikaci např. v rámci veřejných chatů a diskuzí, zveřejňování cizích tajemství s cílem poškodit oběť, vyloučení z virtuální komunity, např. ze skupiny přátel. Důležitým bodem byly informace o tom, jak se před kyberšikanou bránit a kam se obrátit o pomoc - Národní centrum bezpečnějšího internetu (Safer Internet) www.uoou.cz , //Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript./">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Policie ČR 158.