Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

Maďarský den

V rámci celoškolního projektu „Evropa“ si každá třída měla vybrat stát, o kterém si připraví prezentaci. Naše 5. třída si vybrala Maďarsko, protože máme spolužáka maďarské národnosti. V hodinách výtvarné výchovy jsme s Bc. L. Procházkovou vyrobili a nakreslili na nástěnku maďarskou vlajku, jídlo, mapku se sousedními státy. Na další nástěnku jsme dali informace o rozloze státu, jejich měně, ale i o nejznámějším kouzelníkovi nebo o kresleném seriálu „Rodina Smolíkova“. Dozvěděli jsme se, že hlavním městem je Budapešť, že nejvyšší vrchol v Maďarsku je Kékes a největším jezerem je Bajkal. Tyto nástěnky si mohli všichni žáci školy prohlížet v průběhu února na chodbě v prvním patře. Náš velký den byl 26. února. Připravili jsme lavice a židle v naší třídě tak, že to tam vypadalo jako v divadle. Pak jsme si dali svačinku, protože dva spolužáci přinesli maďarské langoše a šneky. To jsme si moc pochutnali a děkujeme maminkám, že nám den zpříjemnily takovými dobrotami. Pak k nám přicházely postupně všechny třídy, kterým jsme pustili prezentaci o Maďarsku, a pak jsme dávali žákům otázky, abychom zjistili, co si zapamatovali. Někteří žáci přišli oblečení v maďarských národních barvách, jiní měli vyrobené vlaječky, jeden žák druhé třídy měl s sebou maďarskou klobásu. Myslíme si, že se nám to povedlo, a doufáme, že i pro ostatní žáky to bylo zajímavé.

Sepsali žáci 5. třídy