Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

Plán akcí školy

srpen 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
esfjpg.jpg

Vyhledávání

Vážení rodiče,

v souladu s pokyny vydanými MŠMT k otázce hodnocení žáků v druhém pololetí a rozvolňování opatření si prosím pečlivě pročtěte informace, které máte k dispozici na našem webu – viz níže.

 1. Hodnocení žáků v druhém pololetí školního roku 2019/2020.
 2. Rozvolňování vládních opatření v období konce školního roku 2019/2020.

Ačkoli se to nezdá, vstupujeme již do závěru tzv. distanční výuky, tj. výuky na dálku. Ovšem i nadále je důležité, abychom se k sobě chovali ohleduplně a dbali na hygienická opatření. Tomuto principu musí odpovídat i nabízené konzultace pro naše žáky. Prosím tímto rodiče o přesné dodržování harmonogramu a pravidel s ním spojených.

Speciální vyhláška MŠMT k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 stanoví pravidla, ze kterých bude vycházet hodnocení na konci 2. pololetí školního roku. Nebojte se, veškerá látka probraná na dálku bude na začátku příštího školního roku se všemi zopakována, ale těm žákům, kteří nevěnovali distanční výuce patřičné úsilí, se toto učivo bude o prázdninách a v září pravděpodobně těžce dohánět.

Blížíme se k cílové rovince a je tedy potřeba „zapnout vlastní rezervy“ a překlenout toto finální období co nejlépe.

Společně to jistě zvládneme.

Ing. Mgr. Romana Klimentová

Zásadní informace:

 1. Hodnocení žáků v druhém pololetí školního roku 2019/2020.
  • Vzdělávání bude i nadále probíhat distanční (dálkovou) formou, kdy hlavním garantem konkrétní třídy je vždy třídní učitel. V období do 19. 6. lze využít možnosti osobní konzultace podle uvedeného rozvrhu.

Vyučující budou mít dostatek podkladů pro hodnocení, zejména pokud měl žák snahu o pravidelnou práci ve vzdělávání a odevzdávání úkolů učiteli. V každém předmětu učitel zhodnotí přístup ke vzdělávání. Žáci budou mít možnost i na začátku června doplnit to, co dosud nesplnili. Formativní hodnocení bude v rámci distančního vzdělávání uplatňováno. Žáci dostávají zpětnou vazbu a mají možnost doplnit chybějící úkoly, požádat o konzultaci on-line, konzultaci telefonickou a v současné době i konzultaci osobní.

Prostřednictvím třídního učitele byli rodiče upozorněni na neodevzdané práce žáků, aby měli možnost úkoly dodat a vyhnout se tak případným nepříjemnostem.

 • V případě, že nebude možné hodnotit žáka za 2. pololetí proto, že v prezenční výuce obdržel málo známek nebo žádné (např. z důvodu nemoci) a v distanční výuce trvale nespolupracuje, nekontaktuje vyučující, neposílá jim pravidelně vypracované domácí úkoly atd., bude s největší pravděpodobností nutné stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího roku, čili tito žáci zřejmě budou muset prokázat své znalosti učiva probíraného v distanční výuce při přezkoušení v průběhu měsíce září.
 • Pokud bude potřebovat některý učitel konzultaci s žákem, vyzve ho na konkrétní den a čas. A naopak, pokud některý zákonný zástupce nebo žák bude chtít využít možnost opravit si nějaký test nebo být přezkoušen, požádá zákonný zástupce nebo samotný žák vyučujícího o konzultaci. Práva zákonných zástupců nejsou dotčena a jsou v souladu s platnou legislativou. Poslední možnost ke konzultaci bude 19. 6. 2020.
 • Závěrečné hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohledňuje:
 • a) zejména výsledky žáků za období prezenční výuky únor až začátek března (resp. do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách a případně po opětovném umožnění jejich osobní přítomnosti);
 • b) podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák vytvořeny odpovídající podmínky, a to např.:

- snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;

- samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;

- četbu související se zadanými úkoly;

 1. c) podpůrně lze přihlédnout také k hodnocení za 1. pololetí.

           Hodnocení musí vycházet z prokázaných výsledků.

 1. Vysvědčení za letošní školní rok bude žákům předáváno ve dnech 29. – 30. 6. 2020 dle rozpisu.

       Bližší informace podá zákonným zástupcům třídní učitel. Rozpis bude na webu k nahlédnutí      

       cca týden před vydáváním vysvědčení.

 1. Rozvolňování vládních opatření v období konce školního roku 2019/2020.

V souladu s pokyny vydanými MŠMT k otázce rozvolňování opatření po prodiskutování níže uvedeného se zřizovatelem uvádím možnost konzultací dle přiloženého rozpisu.

Před přihlášením svého dítěte na konzultační den kontaktujte třídního učitele. Ten zajistí, aby počet přihlášených žáků nepřesáhl povolenou hranici a sdělí Vám, zda počet žáků umožňuje přítomnost i Vašeho dítěte.

Konzultace pro devátý ročník jsou přednostně určeny pro ty žáky, kteří nekonali přijímací zkoušku na SŠ, tj. v předchozím období nechodili do ZŠ na přípravu k přijímacímu řízení.

V případě, že využijete možnosti osobní konzultace pro Vaše dítě, připomínám základní pravidla:

 1. S sebou: přezůvky, běžné školní potřeby (případná specifika zadá vyučující předmětu), svačina, pití.
 2. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Bez uvedených potřeb nebude žákovi umožněn vstup do budovy.
 3. Provozní doba školy pro žáky do 19. června 2020 bude dle níže uvedeného rozpisu hodin. Prosím o dodržování uvedených pokynů a časových údajů. Z organizačních důvodů nebudeme moci reagovat na pozdní příchody žáků. Pozor: školní autobus nebude v provozu.
 4. Přihlášené žáky rodiče omlouvají třídním učitelům elektronicky nebo telefonicky na základě předchozí domluvy.
 5. Hygienická opatření dle pokynů MŠMT platí nadále v aktualizované podobě.
 6. Rodiče musí podepsat čestné prohlášení, které přinese žák první den při vstupu do školy.      Bez uvedeného prohlášení nebude žákům umožněn vstup do budovy. Prosím pamatujte na to.

Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole                      v sekretariátu v době uvedené na webu. Jindy jej lze vyzvednou po telefonické domluvě s paní sekretářkou.