Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

EKOKOUTEK

 

EKOLOGICKÉ AKTIVITY NA NAŠÍ ŠKOLE

1.

Naučná stezka povodím Struhařského potoka“ - první fáze (dotace ekocentra Sever Litoměřice), 2. fáze (grant společnosti T-mobile, spolupráce s obcí)

2.

Zapojení do projektu Recyklohraní: sběr prošlých elektrozařízení (červená popelnice), sběr elektrobaterií, soutěže a úkoly s ekologickou tematikou (např. Sběrný dvůr)

3.

Třídění odpadů (plasty, papír, sklo, elektrospotřebiče, baterie)

4.

Ekostopa - vypočítávání ekostopy jedince, domácnosti, školy, šetření energií - služby , projekty: Bioptroviny, Ceny českých a zahraničních výrobků atd.

5.

Projekt: Výpravy za prameny a studánkami, podpořený Nadací Partnerství Nestlé pro vodu

6.

Terénní výukové programy a terénní expedice

7.

Projekty ke Dni stromů - adopce stromů, záchrana stromů určených k těžbě, péče o stromy

8.

Projekt: Strom republiky - výsadba dubu v areálu školy (2008) a péče o něj

9.

Projekty ke Dni Země - celoškolní projektové dny „Napříč školou“

10.

Projekty ke Dni vody

11.

Projekty občanských aktivit Putování regionem

12.

Ekofóra - přírodopis 9. třída

13.

Ekokodex školy

14.

Soutěže - literární, výtvarné a další