Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

Plán akcí školy

květen 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
esfjpg.jpg

Vyhledávání

otevření školy 1. stupeň

Vážení rodiče,

v souladu s pokyny vydanými MŠMT k otázce případného otevření základních škol pečlivě pročtěte informace, které máte k dispozici na našem webu – viz níže.

  • Problematika otevření školy pro žáky 1.stupně.
  • Výňatek metodického pokynu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.

Uvedený metodický pokyn se týká jak žáků 9. ročníku, tak i žáků 1. stupně.

Společně můžeme zvládnout i takové náročné situace, které jsou dnes již téměř kritické pro všechny zúčastněné strany. Máte spoustu starostí a k nim byla přidána starost o úspěšné zvládnutí konce tohoto školního roku Vašeho dítěte. Vydržme a pokusme se vystoupit na pomyslný stupeň vítězů v souboji s COVIDem-19. A společně to také zvládneme!

Držme si vzájemně palce.

Ing. Mgr. Romana Klimentová

Zásadní informace:

  1. Vedení školy spolu se zřizovatelem nechce ohrozit ani děti, jejich rodiny a příbuzné, ale ani své zaměstnance. Většina zaměstnanců školy totiž patří do jedné nebo do více rizikových skupin a jejich vystavením potenciálnímu nakažení se může stát, že nebudeme mít koho před děti postavit - a to ani ve výuce na dálku - a škola by tím byla i po provozní stránce zcela ochromena.

Tuto aktuální situaci je zásadní nepodcenit, a proto jsme s panem starostou dlouze a opakovaně probírali různé varianty řešení. Klíčovým momentem bylo pravdivé zodpovězení otázky, zda jsme schopni plně zajistit fungování chodu školy v souladu se všemi nařízeními vlády a jednotlivých ministerstev po stránkách hygienických opatření, technických, personálních aj. (např. zajistit, aby nedošlo ke kontaktu skupin i jednotlivců, dvoumetrové rozestupy mezi žáky, odpovídající vybavení tříd vhodným nábytkem pro naše nejmenší, izolační místnosti, otázka dohledu nošení roušek, organizace pohybu v budově, problematika toalet a spousty dalších nařízení). Naše škola splnění všech těchto opatření a pokynů není schopna garantovat. Vzhledem k tomu by bylo velmi nezodpovědné, abychom otevřením školy ohrozili Vaše děti, Vás a Vaše rodiny, zaměstnance i ostatní občany, takovou zodpovědnost si na sebe nevezme ani vedení školy, ani zřizovatel školy, který má pravomoc rozhodnout o celé záležitosti definitivně. Přestože tato varianta není pro řadu z Vás dobrou zprávou, domnívám se, že si přes všechny těžkosti s tím spojené uvědomíme, že v sázce je nejen zdraví, ale možná i lidský život.

Od 25. 5. 2020 do konce června se jedná cca o 5 týdnů. Vzhledem k tomu, že škola není schopna zajistit pro Vaše děti dobrovolnou školní docházku v uvedeném období, můžete nadále pobírat příspěvek OČR, pokud vláda nezmění své stanovisko k problematice ošetřovného.

  1. Vzdělávání bude tedy nadále probíhat formou distančního (dálkového) způsobu, kdy hlavním garantem konkrétní třídy je vždy třídní učitel.

V žádném případě nerezignujeme na vzdělávání žáků. Budeme mít dostatek podkladů pro jejich hodnocení i s případným menším přihlédnutím k prvnímu pololetí, pokud má žák snahu o pravidelnou práci ve vzdělávání a odevzdávání úkolů učiteli. V každém předmětu může učitel zhodnotit i přístup ke vzdělávání. Žáci budou mít možnost na přelomu konce května a začátku červnu doplnit to, co dosud nesplnili. Formativní hodnocení bude v rámci distančního vzdělávání uplatňováno. Žáci dostávají zpětnou vazbu a mají možnost doplnit chybějící úkoly, požádat o konzultaci on-line, konzultaci telefonickou… V případě potřeby rodiny, kdy je problematické počítačové spojení, jsme schopni najít vhodnou náhradní variantu. Třeba i vyzvednutí úkolů v tištěné podobě. Je však potřeba, aby rodič nebo i žák sám, o pomoc požádal a my rádi vyjdeme vstříc.

Hodnocení a vysvědčení

  1. V posledním květnovém týdnu doplní učitelé jednotlivých předmětů průběžné hodnocení. Prostřednictvím třídního učitele upozorní rodiče na neodevzdané práce žáků, aby měli možnost úkoly dodat a vyhnout se tak případným nepříjemnostem.
  2. Pokud bude potřebovat některý učitel konzultaci s žákem, bude jím vyzván na konkrétní den a čas. A naopak, pokud některý zákonný zástupce nebo žák bude chtít využít možnost opravit si nějaký test nebo být přezkoušen, požádá zákonný zástupce nebo samotný žák vyučujícího o konzultaci. Poslední možnost ke konzultaci bude 19. 6. Vysvědčení si budou žáci nebo jejich zákonní zástupci přebírat podle pokynů, které zveřejníme v červnu.

Školní jídelna

  1. Žádáme zákonné zástupce, aby zastavili trvalý příkaz k úhradě stravného na měsíc květen a červen.
  2. K 30. 6. 2020 dojde k vyúčtování stravného a následně převedení částky na vaše účty. Bližší informace vydáme později.

Školní družina

  1. Školní družina nesmí být otevřena, nebude tedy do konce června v provozu. Poplatek za školní družinu za měsíce duben, květen a červen bude žákům převeden na měsíce září, říjen a listopad 2020. Žáci, kteří příští rok družinu nebudou navštěvovat, obdrží poplatky za ŠD zpět.

Prázdniny

  1. V době letních prázdnin budeme pořádat příměstský tábor, a to v srpnu od 17.8. do 21.8.2020. Bližší informace vydáme v dohledné době.