Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci.

Začíná nám další školní rok a já věřím, že jste měli možnost v průběhu letních měsíců načerpat alespoň trochu sil a odpočinuli jste si. Jak všichni víme, bohužel se ani v letošním roce neobejdeme bez odlišností a různých (doufám, že jen preventivních) opatření.

Zaznívají často i rozporuplné informace týkající se situace kolem COVID – 19, což komplikuje další postupy. Proto jsme po domluvě s panem starostou zvolili následující dočasná preventivní opatření, která vycházejí z pokynů MŠMT (viz. níže).

Věnujte jim prosím pozornost, neboť se týkají zdraví Vašich dětí, ale i všech zaměstnanců školy.

Jako velmi důležité považuji společné setkání všech rodičů, které se uskuteční dne 1. 9. 2020 od 17.00 - tentokrát v tělocvičně školy. Vstup ZZ bude umožněn pouze s rouškou. U vchodu do budovy použijte desinfekci rukou.

Z kapacitních důvodů nebudou k dispozici židle (maximálně pro cca 15-20 účastníků se zdravotními potížemi pohybového aparátu), proto je vhodná účast pouze jednoho z rodičů.

Protože zde zazní zásadní informace k nastávajícímu školnímu roku, prosím o Vaši účast.

 

Těším se na Vás.

Ing. Mgr. Romana Klimentová

Teď několik aktuálních oznámení, která vycházejí z dočasných preventivních opatření:

 • Při vstupu žáka do budovy školy je nutno dodržet tato hygienická pravidla:
  • Žák nemá mít příznaky virového onemocnění, jinak bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce, aby si jej vyzvedl.
  • Čestné prohlášení není zapotřebí.
  • Každý žák musí mít 2ks vlastní roušky.
 • Minimalizace pohybu cizích osob v budově školy.
 • Minimalizace hromadných aktivit.
 • 9.2020 zahájení školního roku 8.00 – 8.45 (svoz školním autobusem 8.50, 9.05, 9.35), ŠD od 6.00 do 9.35.
 • Celý harmonogram úvodního týdne najdete na našem webu.
 • Obědy pro přihlášené strávníky budou od 2.9.2020.
 • Informace pro rodiče našich nejmenších:

Slavnostní zahájení školního roku 1.9.2020 v 8.00 v tělocvičně školy.

Vstup s rouškou.

Další bližší informace podá TU.

 • Prosba:

Věnujte pozornost aktualizaci Vašich údajů (telefonní čísla, adresy) pro případné neodkladné zdravotní záležitosti Vašeho dítěte