Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

Plán akcí školy

březen 2020
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
esfjpg.jpg

Vyhledávání

3. TŘÍDA

ZOBRAZEN POUZE NÁHLED - CELE ZADÁNÍ V SOUBORU KE STAŽENÍ - WORD SI MŮŽETE VYŽÁDAT U TŘÍDNÍHO UČITELE

samostudium 30.3.-3.4. word

samostudium 23.3.-27.3. word

samostudium 11.3.-22.3. word

 

Samostudium pro žáky na období 30. 3 - 3. 4. 2020 - 3. třída

V úvodu bych Vás všechny chtěla moc pozdravit v této nelehké době. Máte můj obdiv za to, že se v takové míře svým dětem věnujete. Věřím, že toto období brzy skončí a my se opět uvidíme ve škole. Všechny úkoly, které jsem Vám již napsala a nyní další přidávám, jsou možná pro někoho náročné. Pokud je nebudete chápat, nebo je nebudete stíhat vypracovat, tak je sami můžete zredukovat a napsat mi ke cvičení slovo Úleva nebo Nechápeme. Část některých cvičení, které jsem napsala jako písemné, můžete udělat i ústně a napsat to do sešitu – Vypracovali jsme ústně. Po návratu do školy zavedu doučovací kroužek, kde dané věci doprocvičíme. Pokud byste potřebovali poradit, nebojte se zavolat mi na telefon. Přeji Vám hodně zdraví a pevné nervy. Brzy na viděnou. JP

Matematika

  1. Nová látka – Dělení násobků deseti jednocifernými čísly – učebnice M 3. díl, str. 22,23. Do školního sešitu napiš nadpis DĚLENÍ NÁSOBKŮ DESETI JEDNOCIFERNÝMI ČÍSLY. Pak si napiš pravidlo:

 140 : 7 = 20, a barevně vyznač. Protože umíme 14 : 7 = 2. Rozdíl mezi 14 a 140 je v tom,

že číslo 140 vzniklo ze 14ti desítek 14 x 10 = 140. Proto i výsledek dělení zvětšíme o jednu nulu, to znamená o jednu desítku. Pozor na příklady 300 : 5 nebo 200 : 4. Pokud je menšenec zvětšen 100 krát, pak musíte i výsledek dělení zvětšit stokrát, to znamená o dvě nuly – příklad si také vyznač barevně do sešitu   700 : 7 = 100.

                                                                                                                                                      

Pak si příklady písemně procvič do školního sešitu – str.22/cv.1b, 2 jen příklad a odpověď, cv. 3 jen příklad a odpověď, cv.4, str. 23/cv.6 jen příklad a odpověď, cv.7 jen příklad a odpověď, cv. 8 jen první tři sloupečky.

 

  1. Pak si do školního sešitu napiš další nadpis DĚLENÍ DESETI a do sešitu si napiš pravidlo: 250 : 10 = 25

Číslo dělit deseti znamená ubrat jednu nulu. (u dělence)

Pak si příklady písemně procvič do školního sešitu str. 23/cv. 8 poslední sloupeček. Můžeš si i v sešitě nulu škrtnout, př. 200 : 10 =20, 500 : 10 = 50 atd.

  1. Pak si do školního sešitu napiš další nadpis DĚLENÍ STEM a do sešitu si napiš pravidlo:

2500 : 100 = 25

Číslo dělit stem znamená ubrat dvě nuly. (u dělence)

Pak si příklady písemně procvič do školního sešitu str. 23/cv. 8 deset příkladů mezi červenými větami. Můžeš si i v sešitě škrtat nuly, př. 200 : 100 = 2, 600 : 100 = 6, atd.

Dělit 10 a 100 budeme potřebovat, až budeme procvičovat převody jednotek délky, objemu. V učebnici na to není slovní úloha ani moc příkladů. Příklady na procvičení si můžete zkusit sami. Musíte však znát 100cm = 1 m, 10 dm = 1m, 10 cm = 1 dm, 100 l = 1 hl. (m=metr, cm=centimetr, dm=decimetr, l=litr, hl=hektolitr). Toto není povinné, budeme trénovat ve 4. ročníku.

Kolik m je 700 cm, 1000cm, 800 cm,…?           700cm : 100 =, 1000cm : 100 =, 800cm : 100 =

Kolik hl je   200l, 300 l, 500l,…?                        200l :100 =, 300l : 100=, 500l : 100 =

Kolik m je 30dm, 200dm, 10dm, 320dm,…?    30dm: 10 =, 200dm: 10 =, 10dm : 10 =, 320dm : 10 =

Kolik dm je 600 cm, 1000cm, 940cm,…?         600cm : 10 =, 1000cm : 10 =, 940cm : 10 =

Český jazyk

  1. Nová látka – Slovní druhy: Přídavná jména - učebnice strana 133, 134. Přečíst si cvičení 1 – ústně si odpovědět Jaký je kocour, jaké vlastnosti mají kocouři, Jaká je barva sýra,… Přídavná jména nám říkají vše o vlastnostech jmen podstatných. Ptáme se na ně : Jaký,-á, -é, který,-á,-é a čí? Do školního sešitu opsat na str. 134 dole oranžový obdélník Pamatujte si. Ústně si vypracujte str. 135/4a) Jakým klíčem? – zlatým, jakým sněženkám? něžným, pod jakou peřinou? Sněhovou, … 4b) /jaké –hluboké/, 4c)/ V1,V2. slovesa: co dělal-kráčel, naslouchal/, 4d) nedělejte. Ústně str. 135/5, do školního sešitu vypracujte135/6a), za b) vypracujte ústně. Dále ústně str. 136/7, písemně do sešitu 136/8a) /jaké kokrhání – kohoutí, jaké mňoukání – kočičí,…

Čtení, Sloh

  1. Přečíst si další kapitolu z knihy Včelí medvídci a do sešitu Čtení – domácí napište její nadpis a nakreslete 4 po sobě jdoucí ilustrace (obrázky), které postupně souvisí s dějem této kapitoly(komiks).

Anglický jazyk

  1. Ovoce -učebnice str. 46,47 – přečíst si všechna cvičení. Doma nemáte CD, můžete využít Google Překladač, kde napíšete slovo a dole vlevo kliknete na mikrofon. Pak vám zazní výslovnost slova. AJ-3-1.png
  2. Ve cv. 2,4 musíte určit, zda doplníte před barvou ovoce člen a nebo an. Začíná-li slovo na souhlásku, má neurčitý člen stojící před ním tvar a. Začíná-li však slovo na samohlásku, neurčitý člen má tvar an. Pozor: v češtině se automaticky počítají všechna písmena začínající na a-e-i-o-u-y za samohlásky. Vzhledem k tomu, že se jedná o hledisko výslovnosti, tedy o vyslovované hlásky nikoli písmena, v angličtině toto pravidlo neplatí. Y se na začátku slova čte jako /j/ yellow /jelou/žlutý, takže není samohláskou nikdy.

Je-li před podstatným jménem přídavné jméno, člen se přesune už před něj a jeho tvar se řídí hláskou na začátku přídavného jména:    př. a banana         an orange banana.

AJ-3-2.png

  1. AJ-3-3.pngDoplňte v PS strany 46,47. Kontrolu si můžete provést zde:

ČaJS

  1. Vliv teploty na život živočichů – učebnice str. 57, 58, 59,60 nahoře – do školního sešitu napsat nadpis Vliv teploty na život živočichů, přečíst si strany 57 až 59, ústně odpovídat na otázky a vypracovat do sešitu odpovědi na straně 59/1,2,a 3 na straně 60 nahoře (samostatná práce)

Příští zadání domácí přípravy bude na webových stránkách školy 3. 4. 2020 – www.zslubenec – INFORMACE O ŠKOLE – 3. třída. Přeji všem hodně zdraví a všechny své děti moc zdravím.

Pěknicová