Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Den/Název                                                       Zodpovídá                    Zkratka

Pondělí

HODINA POHYBU NAVÍC                              B. Forejtová                   HPN

Úterý

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT                              R. Klimentová                 ŽP

LABORATORNÍ PRAKTIKA                            M. Šašek                        LP

ZDRAVOTNÍ KROUŽEK (út x pá)                   P. Brabcová                   ZK

Středa

TANEČNÍ KROUŽEK                                      V. Lorencová                 TK9

AJ PRO NEJMENŠÍ                                        D. Ďulík                          Ajn

DIVADELNÍ KROUŽEK                                  J. Michalcová                  D

ZUMBA (taneční)                                            L. Šponarová                  Zu

Čtvrtek

NÁPRAVA ŘEČI                                             D. Halámková                Nř

KUCHTÍK                                                        A. Vargová                     K

LEGO-ROBOTIKA A PROGRAMOVÁNÍ        R. Langová                    Lrp

VOLEJBAL                                                      J. Michalcová                V

Pátek

TANEČNÍ KROUŽEK                                     V. Lorencová                 TK

KLUB LOGIKY A MATEMATIKY                    R. Langová                    KLM