Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

Sportovní víkend v Semilech

Již šestým rokem běží na naší škole kroužek Děti na startu pod záštitou FSA Jany Boučkové. Paní Boučková nám na jaře tohoto roku nabídla sportovní víkend pro účastníky Dětí na startu v Semilech. Nabídku jsme velice rádi přijali a ve čtvrtek 2.9. jsme se se 17 dětmi – žáky naší školy, kteří navštěvují tento kroužek, vydali do Semil. Spali jsme v tělocvičně Sportovního centra Semily. Pro děti byl připraven sportovně turistický program.

V pátek jsme se šli podívat na horu Kozákov, kde měly děti možnost se vydovádět na vzduchové trampolíně a zároveň vystoupat na rozhlednu, odkud byly vidět Krkonoše a Český ráj, protože Kozákov je nejvyšší hora Českého ráje a zároveň leží na hranici Krkonoš. Zde také mohly sledovat paragliding. Poté jsme navštívili Votrubcův lom, kde jsme se na malou chvíli stali hledači polodrahokamů. Odpoledne jsme se přemístili do Železného Brodu na fotbalové hřiště, kde na nás čekala paní Jana Boučková s připravenými stanovišti, na kterých děti plnily sportovní disciplíny. Všichni zde byli vítězi a každý získal medaili, kšiltovku a batůžek s upomínkovými předměty od města Železný Brod. Po skončení jsme se přesunuli na Malé náměstí, kde v rámci oslav založení Dětí na startu všichni tančili „koronavirový“ tanec na skladbu Jurusalema, včetně nás. Následně se naše děti naučily od profesionálních dívek aerobiku pod vedením již výše zmíněné paní Boučkové dvě taneční sestavy na skladby Snollebollekes – Vrouwkes a Wilo D´ New – El Coco. Energii naše děti neztratily ani po tomto vyčerpávajícím programu. Po návratu do Sportovního centra tančily opět taneční sestavy, které se naučily.

Sobota byla v duchu turistiky. Vydali jsme se na Riegrovu naučnou stezku přes městský park Ostrov v Semilech, kde se chvíli vyřádily na místním dětském hřišti. Následně jsme se vydali na již zmíněnou stezku, která vedla malebnou krajinou podél řeky Jizery, kde se děti dozvídaly zajímavosti o okolní krajině a místních stavbách. Po této stezce jsme se dostali téměř až do Železného Brodu, kam jsme došli po silnici. Opět jsme si „odpočinuli“ na dětském hřišti a v 17 hodin se společně vraceli vlakem do Semil. Večer nesměl chybět tanec a opětovné zkoušení nových sestav.

Vše uteklo jako voda, byla tu neděle a my se v 10 hodin naskládali do autobusu, a ač neradi, zamířili jsme k domovu. Při zpáteční cestě nás napadlo, že vše, co se děti naučily, mohou předvést rodičům na parkovišti u školy. A tak se také stalo. Náš sportovní víkend jsme zakončili předvedením dvou nových sestav a „koronavirovým“ tancem na skladbu Jerusalema a velikým potleskem od rodičů.

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Rykovi, který nás bezpečně odvezl tam i zpátky a byl nám k dispozici i na místě pobytu. Poděkování patří i paním vychovatelkám Lence Šponarové a Evě Boudové, které se společně se mnou o svěřené děti vzorně staraly.

                                                                                                                                         Pavla Brabcová