Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

ŠKOLA VOLÁ – zápis je tady…

Ve čtvrtek 11.4. se v Masarykově škole Lubenec uskutečnil zápis dětí do 1. třídy školního roku 2024/2025.

Samotnému zápisu jako každý rok předcházela měsíc předem schůzka rodičů se zástupci školy v předškolní třídě MŠ.  Rodiče byli informováni o průběhu zápisu a měli možnost vybrat si konkrétní čas, kdy se se svým dítětem k zápisu dostaví. To proto, aby děti zbytečně nečekaly a zápis proběhl plynule a v příjemné atmosféře pro všechny zúčastněné.

K zápisu se dostavilo 25 dětí, čímž bylo zahájeno správní řízení o přijetí dítěte k povinné školní docházce či odkladu školní docházky o jeden rok. Budoucí prvňáčci přišli ukázat své dovednosti a znalosti a předvést, co se doma a ve školce naučili, jak se umí vyjadřovat a soustředit na práci. Zazpívali písničku, nakreslili obrázek, určovali barvy, počítali, poznávali tvary, zvířátka a snažili se na provázku zavázat uzlík. Všechny děti si vedly velmi dobře, byly snaživé a šikovné.

V další třídě se poté nechaly vyfotit, a to nejen proto, aby měly na tento den památku, ale také aby bylo možné připravit malé třídní tablo.

Za zvládnutí všech úkolů měly děti možnost si vybrat dárečky, které pro ně vyrobili žáci z ostatních tříd naší školy. Ředitelka školy předala všem dětem Pamětní list a rodičům pak po vyplnění nezbytných dokumentů Rozhodnutí o přijetí dítěte do školy.

 Věříme, že se všichni předškoláci už do školy těší, přejeme jim ještě hodně hezkých chvilek a zážitků s kamarády v mateřské škole a v září společně v lavicích vstříc novému dobrodružství a poznání.

                                                                                                           Mgr. Dagmar Halámková

IMG 20240411 154324

IMG 20240411 160513

IMG 20240411 165745

IMG 20240411 175510