Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

Den Země mimo Lubenec

V pátek 26. dubna naše Masarykova škola vyjela mimo svoji obec, jak už název sám napovídá. 

   První stupeň měl připravený program v Bukovině u Podbořanského Rohozce. Zde mají působiště Vojenské lesy a statky. Milá slečna Jiřina Čechová z divize v Karlových Varech a milý pan Holas připravili pro naše nejmenší velmi pestrý program na celé dopoledne. Pod pergolou ve středisku nejprve děti diskutovaly o zvířeně v našich lesích. Do rukou se jim dostaly např. zbraně divočáka nebo trofeje vysoké. Pak se ve skupinách seznámily s florou kolem, s vývojem lesa a uviděly třeba i škody způsobené kůrovcem. Navštívily místní lesní školku a zasadily krásný buk. Opekly si buřtíček a spokojeně se vrátily do školy.

   Druhý stupeň odjel vlakem do Žlutic. Na nádraží již čekal Bc. Josef Hájek, lesní pedagog. Děti po náročném stoupání na vrch Nevděk měly možnost podebatovat také o kůrovci, prošly si oplocenku, zjistily, jaký je rozdíl mezi řízenou a přirozenou obnovou lesa. Pracovaly také s lesní mapou a zasadily stromy. K vidění byla i těžká technika, která zaujala pochopitelně více chlapce. Všichni se od pana Hájka dozvěděli mnohé nové informace.  Např. Martinka Zásmětová ze šesté třídy si zapamatovala, že strom jasan má některé pupeny stočené na sever a jiné na západ a východ.

Moc děkuji všem, kteří mi s organizací celého dne pomohli. Všechny žáky chválím za pěkné chování a aktivní přístup. 

Vlasta Dolíhalová, koordinátor EVVO, ZŠ Lubenec

IMG 20240426 WA0011

IMG 20240429 WA0012

IMG 20240426 101114

IMG 20240426 101311