Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

Den s dopravní výchovou

V rámci tématu „Zdravý způsob života a péče o zdraví“ v hodinách Výchovy ke zdraví jsme se s žáky 9. třídy rozhodli aktivně zapojit do přípravy akce podporující snižování rizik a nehodovosti. Žáci si nejdříve museli ověřit své znalosti z dopravní výchovy, vyzkoušeli si online testy pro cyklisty. Na základě svých vědomostí si připravili úkoly, které žáci I. stupně plnili dne 11. 6. 2024 na asfaltové ploše u školy. Na jednotlivých stanovištích si žáci ověřili, zda znají povinnou a doporučenou

výbavu kola a cyklisty, dopravní značky, zda umí správně nafouknout pneumatiku kola, ale také si zopakovali znalosti ze zdravovědy, např. jak ošetřit drobná poranění. Na závěr si žáci vyzkoušeli jízdu zručnosti a získali „Průkaz cyklisty“. Disciplíny mohli plnit i žáci bez kola nebo koloběžky a po splnění úkolů získali „Průkaz chodce“. Doufejme, že znalosti z dopravní výchovy žáci využijí v době letních prázdnin a zažijí spoustu cyklozážitků bez nehody.

Mgr. D. Lorencová

1718628754574

1718628754583

1718628966404