Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

ZDRAVOTNÍ SOUTĚŽ

Dne 19. 4. 2022 proběhla v naší škole znovuobnovená Velká zdravotní soutěž. Po několika covidových letech byla tělocvična opět zaplněna řadou zdravotnických odborných poradců z osmé třídy v čele s Martinem Šaškem. Pro své spolužáky připravili osmáci celou řadu úkolů a modelových krizových situací. Poskytování první pomoci při zástavě dechu, zastavení tepenného krvácení, ošetření popálenin a omrzlin, vybavení lékárničky, transport zraněného nebo vybavení evakuačního zavazadla, to vše a mnohem více čekalo na žáky prvního stupně ZŠ Lubenec.

Všichni se na soutěž pečlivě a důsledně připravovali prostřednictvím prezentací, přednášek a řešení modelových situací na zvolená témata, které měli pod patronátem právě žáci osmé třídy. Ti se následně společně s vybranými žáky deváté třídy ujali rolí porotců a figurantů v rámci soutěže. Svých rolí se zhostili na výbornou, a i všichni soutěžící plnili své úkoly dobře s vědomím, že jde přece o záchranu životů.

Velké poděkování patří všem žákům organizujícím soutěž a všem účastníkům za příkladné nasazení a přístup.