Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

Den vědy a dílen

Den vědy

Dne 16. 5. 2022 se konal v učebně chemie popularizační Den vědy, kde byl pro žáky připraven program zaměřený na zábavně naučné chemické pokusy z předmětů chemie a fyzika. Žáci od první po sedmou třídu si měli možnost vyzkoušet celkem tři pokusy z fyziky a chemie – zavřená voda, neviditelné malby a důkaz bílkovin v mléku. Kromě zkoušky v praxi mohli pozorovat názorné demonstrace dalších reakcí v podání svých starších vrstevníků z deváté třídy. Nejvíce zaujaly tzv. Faraonovi hadi, ale pozadu v popularitě nezůstaly daleko ani Statický blesk, Vývin a zapálení vodíku nebo Duch v baňce.

Den dílny

19.5. 2022 proběhl na naší škole Den dílen.  Jeho základním cílem bylo seznámit žáky s pracovním prostředím a motivovat je ke zvýšení zájmu o drobné ruční práce a osvojení si základních návyků při používání ručního nářadí.

Žáci se nejprve seznámili se specifickými postupy při práci na obráběcích strojích. Škole se naskytla možnost zakoupit z peněz evropského projektu soustruh a dvě frézky. Pracovní postupy na těchto strojích jsou velice specifické a pro žáky byla zajímavá možnost si některé z těchto postupů osvojit.

Další seznámení proběhlo také se základními nástroji pro ruční obrábění dřeva a kovu. Výstupem bylo vytvoření dílčí části (okénka) pro vytvoření „prostředí“ k ubytování hmyzu, domeček, který bude dále sloužit i k výuce v předmětu člověk a jeho svět a přírodopisu.

Oba výukové projekty můžeme vyhodnotit jako velmi zdařilé. Věříme, že jsme podpořili u žáků zájem o další vzdělávání v těchto oborech.