Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny

Olympiáda v anglickém jazyce

Na konci prvního pololetí proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěž se zaměřuje především na konverzační dovednosti a schopnosti porozumět čtenému i poslouchanému slovu. V kategorii A (6. a 7. třída) zvítězil Petr Zukal ze 7. třídy, 2. místo obsadil Adam Oheral ze 6. třídy a třetí se umístil Dominik Fridrich ze 7. třídy. V kategorii B (8.- 9. třída) vyhrála Kateřina Antoniová a druhé místo obsadila Eliška Dudková. Obě dívky jsou z 8. třídy.

Jana Michalcová